Image found on Pexels.com

By Badisa Tygerberg is ons bewus dat jongmense vandag baie blootgestel word aan negatiewe invloede, soos geweld en dwelmmisbruik. Ons kry baie moeders, vaders, oumas en ander familie wat bekommerd is oor ‘n tiener seun of dogter wat dwelmafhanklik is. Hierdie is ‘n baie moeilike situasie, want die tieners weier om samewerking te gee a.g.v. groepsdruk, of dwelmhandelaars wat kinders bedreig.  

‘n Ouma van Uitsig het gedurende laat 2018 by die kantoor aangemeld dat haar 14 jarige kleinseun wat by haar woon, dagga afhanklik is. Met die eerste onderhoud was dit duidelik dat “Michael” (skuilnaam) onder die invloed van dagga is.  Hy kon nie regtig konsentreer nie en het in sy stoel gehang/lê. 

Die moeder wat afhanklik was van alkohol, was onbetrokke by die seun en het ‘n swak invloed op hom gehad. Alhoewel sy vader se adres bekend was, het die seun geen kontak met hom gehad nie.  

Tydens verdere afsprake met Michael is dit bevind dat hy skugter is, nie aggressief is nie en ook nie ontoeganklik is nie. Hy het duidelik ‘n behoefte aan ‘n verhouding met sy ouers gehad. Die moeder het geen samewerking gebied nie, maar kontak kon met die vader bewerkstellig word.

Dit was duidelik dat Michael deur groepsdruk beïnvloed was, wat dit moeilik gemaak het om hom in te skakel by ‘n gemeenskapsprogram. Hy is by Toevlug Rehabilitasie Sentrum opgeneem vir ‘n 8 weke program vir jeugdiges. Na sy ontslag het hy vir een jaar ondersteunings dienste ontvang. Michael het goeie samewerking gebied tydens die ondersteunings tydperk. Vandag kan Michael opstaan teen groepsdruk en goeie besluite neem. Hy het teruggekeer skool toe en ook begin sokker speel.

Tans het hy ‘n goeie verhouding met sy pa, sy materne grootmoeder en paterne grootmoeder. Michael se verhouding met sy sussie het verbeter en hy het emosioneel so ontwikkel dat hy selfs versorging vir ‘n hondjie kon bied.

Michael se familie is Badisa Tygerberg dankbaar, vir die toekoms wat hulle hom gegee het.

Leave a Reply

Your email address will not be published.