• Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Login
  Login Login form
Recent blog posts

Posted by on in General
Badisa Tygerberg Benefit Gala

From the Children for the Children

The Hugo Lambrechts Music Centre in Parow, in association with the Tygerberg Children’s Choir and the Tygerberg Art Centre will be hosting a benefit gala and children’s art auction 12 May 2018 in aid of the vulnerable children of Tygerberg.

Hits: 731
0
Tygerberg benodig dringend veiligheids- en pleegouers

BADISA Tygerberg is a program van Badisa, ‘n geregistreerde maatskaplike diensleweringsorganisasie. Hulle lewer professionele dienste aan kinders en gesinne in hoë risiko omstandighede ten einde veiligheid en stabiliteit te bevorder asook gesonde gemeenskappe. 

Hul areas van dienslewering sluit Parow, Parow-Vallei, Uitsig, Eureka, Ravensmead, Cravenby en Connaught in.

Ten spyte van volgehoue kinderbeskermingsdienste in die gemeenskappe wat hulle bedien, dui statistieke in die Badisa Tygerberg bedieningsarea dat daar ‘n beduidende toename in die aanmelding van kindermishandeling en -verwaarlosing van jong kinders was.  

Hits: 4750
0

Posted by on in Latest News
Versoek om veiligheids-/pleegouers

Badisa Tygerberg ervaar tans ‘n dringende nood in die tekort aan goedgekeurde veiligheids- en pleegouers/gesinne wat, wanneer dit genoodsaak word om kinders volgens die Kinderwet uit hul ouers se sorg te verwyder, sorg en beskerming aan die kinders kan bied.   

’n Plek van veiligheid is ‘n tydelike tuiste waar kinders hangende ’n Kinderhofondersoek versorg en beskerm word. Maatskaplike Werkers moet normaalweg ’n Kinderhofondersoek binne 90 dae afhandel en die tydsduur is dus korter as in die geval van pleegsorg.  Na die 90 dae moet die Maatskaplike Werker ’n verdere aanbeveling aan die Kinderhof maak oor die toekomstige posisie van die kind.    

Hits: 4676
0
Die Tygerberggemeenskap maak hul harte oop vir weerlose kinders

Gedurende kinderbeskermingsweek is daar regoor die land deur die media op die harde en tragiese werklikheid van kindermishandeling en – verwaarlosing klem geplaas.

Ten spyte van volgehoue kinderbeskermingsdienste in die gemeenskappe wat ons bedien, dui statistieke vir die tydperk April 2015 tot en met einde Maart 2016 dat daar ‘n beduidende toename in die aanmelding van kindermishandeling en -verwaarlosing van jong kinders was.  Die totale aantal gevalle, wat direk met kinderbeskerming verband hou, het sedert 2014 van 1801, tot 3508 gedurende 2015/2016 toegeneem.  Dit het bestaan uit:

 • 134 sake van kindermishandeling ; 
 • 50 kinders wat seksueel gemolesteer is;
 • 304 sake van kinderverwaarlosing;
 • 68 kinders wat deur hul ouers verlaat is; en
 • 517 kinders in pleegsorg wat by maatskaplikewerkdienste ingeskakel het.
Hits: 1244
0

Posted by on in Latest News
Handgemaakte juwele laat oë en harte skitter

Deur Esme Brink

‘n Paar blink kristalle, krale en toutjies, en iemand met ‘n hart en visie vir ander is al wat nodig was om ’n groepie vroue van Uitsig in Parow bymekaar te bring en hoop vir die toekoms te gee.

Lucille Lourens het 8 jaar gelede, na haar uittrede in die korporatiewe wêreld waar sy 45 jaar werksaam was,  begin om handgemaakte juweliersware as geskenke en later vir markte te begin maak.  En nou het sy besluit om haar vaardighede met vrouens in ‘n agtergeblewe gemeenskap te deel en as die groep se mentor op te tree. 

Hits: 2542
0

Posted by on in Latest News
Commodore Hotel verlig nood

Die Commodore Hotel in Kaapstad het ’n groot donasie beddegoed  aan Badisa Tygerberg geskenk. Hierdie donasie gaan in die komende wintermaande vir vele gesinne ‘n groot verskil maak en ’n bydrae tot ons Entrepreneursprojek lewer.   Ons opregte dank aan Hillary Frances en die Bestuur van die Commodore Hotel.

Hits: 964
0
Cape Town Cycle Tour se Nederlandse ondersteuners

Aike van Maaswinkel het Badisa Tygerberg  tydens die onlangse wedren ondersteun. Aike het besluit om hierdie inisiatief te ondersteun omdat hy ‘n verskil wou maak aan  ‘n kind in nood.  Daar is werklik hoop vir ons jeug as hulle reeds op so ’n jeugdige ouderdom geroepe voel om by hul medemens wat in nood verkeer betrokke te raak.  Indien jy belangstel om volgende jaar namens Badisa Tygerberg aan die Cape Town Cycle Tour deel te neem,  kontak gerus vir Thys de Coning per e-pos by oc@badisatygerberg.org.za of by tel. 021 939 9120.

Hits: 1125
0

Posted by on in Latest News
Wiese egpaar maak 'n verskil

Jan en Marelize Wiese van die NG Gemeente De Tijger in Parow het ons  personeel se hande werklik die afgelope kwartaal versterk deur donasies van klere, huisware en opvoedkundige speelgoed aan Badisa Tygerberg te skenk.

Marelize is ’n afgetrede kunsonderwyseres en het verskeie van haar kunswerke geskenk waarmee ons die speelgroepiese fasiliteite kon verfraai tot groot vreugde van die voorskoolse kinders wat in die gemeenskappe van Uitsig en Ravensmead by dié programme ingeskakel is.

Jan het op 06 Maart 2016 aan die Cape Town Cycle Tour wedren ten bate van Badisa Tygerberg se kinderbeskermingsprogram deelgeneem. Jan beklemtoon dat hierdie nie sy eerste deelname aan die wedren was nie, maar die feit dat hy vir so ’n belangrike saak kon deelneem, het hierdie deelname baie spesiaal gemaak.

Ons is dankbaar vir Jan en Marelize se betrokkenheid by ons dienslewering en fondswerwingsinitiatiewe. 

 

Hits: 1196
0

Posted by on in Latest News
Ontmoet Karin Vervaart

Net verlede week moes 3 kinders tussen 5 maande en 5 jaar uit hul ouers se sorg verwyder word. Iemand moes  die kinders kinderhof toe neem en na die tyd huilend by die kantoor aflaai terwyl sy die ouers huis toe neem. Kort daarna  moes sy die kinders na ’n plek van veiligheid neem.  Met haar terugkeer was die kinders rustig en het vertel watter lekker pap die tannies vir hulle gegee het.  Bittersoet?  Ontmoet Karin Vervaart.

As Maatskaplike Werker van Badisa Tygerberg, met die fokus op die beskerming van kinders onder 18 jaar, moet sy ‘n assessering van die risiko’s wat daar vir die kinders mag bestaan doen ten einde te bepaal of hulle uit hul ouers se sorg verwyder moet word. Vandag leer ons vir Karin beter ken.

Hits: 7134
0
Ontmoet: Ragel Boes – Gemeenskapsontwikkelaar by Badisa Tybergerg

Ek kyk stip na die effens tingerige vroutjie voor my in die stoel, haar hande netjies gevou in haar skoot, ‘n sagte amper weerlose trek om haar mond. “Hoekom werk jy met mense?” vra ek.
“Ek wil so graag ‘n verskil maak, maar soms voel dit vir my ek maak nie ‘n verskil nie.” Haar woorde val hoopvol, amper sag op die oor, maar die erns van die versugting daarin ontgaan jou nie.
“My hart is dat ons jongmense geleenthede sal kry. Dat hulle sal besef hulle het ‘n doel in die lewe. Ons benodig veiligheidsouers, mense wat ‘n hart het vir kinders. Ons moet hande vat – daar is baie potensiaal.”

Ragel is self nog jonk, ‘n weduwee met 2 kinders van onderskeidelik 12 en 2 jaar oud. Sy het in Dysselsdorp groot geword en was lank na skool by Panorama Palms se outehuis werksaam. Toe besluit sy, sy wil ’n ander rigting inslaan.  Nie juis geld gehad daarvoor nie, maar gehoor van ’n kursus in Gemeenskapsontwikkeling by Hugenote Kollege.

Hits: 1889
0

Posted by on in Latest News
‘n Mooier Uitsig vir môre

Ry mens deur die strate van Uitsig in Ravensmead val die dofheid van die bruin grond en vuil teerstrate jou op. Jy weet jy mis iets, maar jy weet nie wat nie, dalk ‘n bietjie groenigheid, ‘n sprankie hoop so tussen die grouheid? Die wintersonnetjie het sopas sy kop uitgesteek en tussen die gelapte huise in ‘n buurt waar armoede hoogty vier, vind ek agter ‘n ystertralie hek, ‘n karige sement vierkant in ‘n agterplaas, met klein dogtertjies en seuntjies wat op ‘n ry sit en “popcorn” eet.

Hits: 2572
0

Posted by on in Latest News
So leer ons kinders speel ... speel

Ons bied klein kinders die geleentheid om by opvoedkundige programme, wat hul skoolgereedheid bevorder, in te skakel.

Die gemeenskap van Uitsig, waar hulpbronne ondervoorsien is en meeste ouers werkloos en afhanklik is van staatstoelaes, verkeer jong kinders in gevaar met voortdurende bendegeweld, grootskaalse dwelmmisbruik en dwelmhandel.

Die personeel by Badisa Tygerberg het die Boksie vir Buksies-projek  geloods waar 5 dagmoeders van die nodige opvoedkundige hulpmiddels voorsien is en opgelei is om as dagmoeders vir jong kinders vanuit hoë risiko gesinne op te tree. Elke dagmoeder akkommodeer daagliks 6 kinders in hul onderskeie speelgroepies waar die kinders in ’n  veilige omgewing deur opvoedkundige spel kan ontwikkel om hul volle potensiaal te bereik.

Hits: 2107
0

Posted by on in General
Die hart van 'n pleegma

Die tingerige seuntjie wat aan sy broodjie kou terwyl hy tussen sy pleegma se bene staan, se lewendige ogies val my eerste op.  Nethaam* is 4 jaar oud, kort na sy geboorte deur sy ma in Tygerberg Hospitaal gelos terwyl hy sieklik was, HIV positief, met ’n  rits oordraagbare siektes wat reeds op sy lyfie se  wynige weerstand begin teer het. Niemand om hom te eien, vas te hou, huis toe te neem of lief te hê nie.  Tot September 2011, toe ’n  ma van Ravensmead  hom sien lê en haar arms en hart vir hom oopgemaak het, instinktief geweet het, die dokters kan hom net só ver bring. Wat hy die meeste  nodig gehad het, was ’n  ma se liefde.  

Hits: 1878
0

Posted by on in Latest News
Ontmoet Antoinette Ellis

Wanneer jy Antoinette Ellis ontmoet, weet jy oombliklik dat jy met ’n  swaargewig te doen het. Iemand wat al diep spore in die maatskaplike bedryf getrap het.  Oorspronklik afkomstig vanaf ’n  dorpie genaamd Eendekuil, naby Piketberg, vertel Antoinette dat die besluit om maatskaplike werker te word, iets was wat sy al op laerskool besluit het, ten spyte van haar onderwysers se vermanings om eerder onderwys te studeer. Na hul verhuising Kaap toe, het sy in 1968 aan Hoërskool Bellville gematrikuleer en toe haar graad aan die Universiteit Stellenbosch behaal. 

Hits: 2098
0